Εκτύπωση UV

1Αρχική επιβεβαίωση

2Επιλογή ακρυλικής πλάκας

3Ρυθμίσεις σχήματος

4 Χρωματισμός

5Εκτύπωση/ξήρανση

6κοπή με λέιζερ

7Γαρνίρισμα

8Επιθεώρηση ποιότητας

9 συσκευασία