Διαδικασία παραγγελίας

1Ερευνα

2Προετοιμασία χειρογράφου

3Σχέδιο επιβεβαίωσης

4Παραγωγή δειγμάτων

5Παράδοση δειγμάτων

6Μαζική παραγωγή

7Επιθεώρηση ποιότητας

8Συσκευασία

9Αποστολή

10Επιβεβαίωση εμπορευμάτων

11Πληρωμή