Διαδικασία κατασκευής μετάλλων

1Αρχική επιβεβαίωση

2Κατασκευή καλουπιών

3Χύτευση

4Συγκόλληση

5Στίλβωμα

6Εισαγωγή χρώματος

7Επεξεργασία εποξειδικής ρητίνης

8Ποιοτικός έλεγχος/συναρμολόγηση

9Συσκευασία