Διαδικασία λιθογραφικής εκτύπωσης

1Αρχική επιβεβαίωση

2Ανάμειξη χρωμάτων υπολογιστή

3Εκτυπωτική παραγωγή

4Στέγνωμα σε φούρνο

5Κοπή μήτρας σφράγισης

6συγκόλληση

7γαλβανίζω

8Επεξεργασία εποξειδικής ρητίνης

9 Ποιοτικός έλεγχος/συσκευασία